Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια (216) διακόσια δέκα έξι κιλών σκόνης A.B.C.E. για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου μας

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015
image_print