Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια 25 φωτιστικών σωμάτων (σκαφάκια) 2χ36w φθορίου στεγανά, 50 τεμ. λαμπτήρες 36w φθορίου (1,20cm) και 50 στάρτερ, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στους αθλητικούς χώρους, με απ ευθείας ανάθεση.

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012
image_print