Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΠΛΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016
image_print