Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ (ΠΛΥΜΜΕΝΗ) ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Ν.ΑΜΙΣΣΟΥ

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
image_print