Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΡΥΒΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
image_print