Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΗ-5287, ΚΗΗ-5291, ΚΗΗ-5289 & ΚΥ-8715

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020
image_print