1

Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων ανταλλακτικών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Φιλαρμονικών, του Δήμου Δράμας και του Καλού Αγρού.