Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ανταλλακτικών για απορριμματοφόρα του Δήμου μας, με απευθείας ανάθεση.

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014
image_print