Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛΟΦ. ΚΗΥ-9410 ΚΑΙ ΚΗΥ-9456 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
image_print