ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΗΥ – 9409 ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ