Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.ΚΗΥ 9456 ΚΗΥ 9460 ΚΗΥ 9513 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
image_print