ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ