Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021
image_print