Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) βιβλίων εξήντα τεσσάρων σελίδων για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
image_print