Προμήθεια χλοοκοπτικού μηχανήματος (τρακτεράκι) για το δημοτικό γήπεδο (Αμπελακίων)