1

Προμήθεια δέκα (10) φυτών για τη διαμόρφωση του αίθριου χώρου του Δημοτικού Ωδείου Δράμας & του αίθριου χώρου του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας 2020.