Προμήθεια δέκα ανθοδεσμών, στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης ”Τα Χριστούγεννα στη Λιλιπούπολη” του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας στις 21-22/12/2016