Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017
image_print