Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια δικύκλου κυβισμού 125cc για τις ανάγκες πυροφύλαξης των περιαστικών αλσών του δήμου.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print