1

Προμήθεια δύο (2) ανθοδεσμών στο πλαίσιο διοργάνωσης ρεσιτάλ βιολιού & σεμινάριο βιολιού στη μεγάλη αίθουσα του Δ.Ω.Δ., από 09/02/2018 έως και 10/02/2018.