Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ (ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ κλπ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print