Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής του χώρου του νέου Δημαρχείου Δράμας

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022
image_print