Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ -ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
image_print