Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΤΑ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
image_print