Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ – 001 ΕΡΤ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019
image_print