Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ – 001 ΕΡΤ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΪΟΥ 2019

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019
image_print