ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ – 001 ΕΡΤ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΪΟΥ 2019