Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες που προκύπτουν με την εγκατάσταση υπηρεσίας μας στο παλιό δημαρχείο επί της Πλατείας Ελευθερίας.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015
image_print