Τμήμα Προμηθειών

Προμήθεια εντύπων (κάρτες δικαιούχων) για τις ανάγκες του Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού/Τμήμα Κοινωνικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
image_print