1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ