1

Προμήθεια επίπλων μαζί με την τοποθέτηση τους, για την πράξη Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας.