Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022
image_print