Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
image_print