Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση του ΚΕΠ Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print