Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών .ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.Πολυετής υποχρέωση ποσού 20.000,00€ στο τρέχον οικ. έτος και 285.543,14€ στο έτος 2024.

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2023
image_print