Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών .ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.Πολυετής υποχρέωση ποσού 285.543,14€ στο έτος 2024.