Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
image_print