Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print