1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΕΠΕΛΙΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ