Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΦΥΛΛΩΝ , ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021
image_print