Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια φυτοφαρμάκων. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 1997,84€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 1997,84 €

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
image_print