Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print