1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ