ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ