Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια γάλακτος. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020,2021,2022. Για το έτος 2020 ποσό 0,00€, για το έτος 2021 ποσό 4.931,73€, για το έτος 2022 ποσό 5.148,51€.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020
image_print