1

Προμήθεια για είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για δημοτικά καταστήματα και αθλητικούς χώρους, για τη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου μας, με απευθείας ανάθεση.