Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.Πολυετής δαπάνη δέσμευσης ποσού στο τρέχον έτος 5.577,30€ και στο έτος 2023 δέσμευση ποσού 16.731,91€

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
image_print