Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GREEN 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ2018 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print