Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Προμήθεια υαλοπινάκων (νέων και κατεστραμμένων) με τοποθέτηση, για την κάλυψη των αναγκών των δομών του Ν.Π.Δ.Δ.»

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
image_print