Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ειδικών ανταλλακτικών, για την αποκατάσταση των απρόβλεπτων και επειγουσών βλαβών των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων, των οχημάτων συμπίεσης και μεταφοράς των απορριμμάτων presscontainer και των πλυντηρίων κάδων.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015
image_print